Nieuws

Kansenkaart voor ondergedoken zeegras

Meten is weten

Om in kaart te brengen welke gebieden in de Waddenzee het meest geschikt zijn voor herstel van permanent onderwaterstaand zeegras zijn metingen van allerlei omgevingsfactoren nodig. Een geschikte herstellocatie wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld helder water zodat voldoende licht de plant kan bereiken, lage waterstroomsnelheden en lage golfhoogtes. Gedurende een hele jaar worden in de westelijke Waddenzee op negen locaties de omgevingsfactoren gemeten: stroomsnelheid, waterhoogte, temperatuur, en lichtintensiteit. Deze informatie wordt later, samen met kennis uit de literatuur en statistische modellen in de kansenkaart zeegrasherstel verwerkt. 
De meetsensoren zijn aan metalen constructies bevestigd, die robuust genoeg zijn om een dynamisch systeem als de Waddenzee te kunnen doorstaan. De constructies werden in juni aan boord van de onderzoeksboot ‘Stern’  door wetenschappers in elkaar gezet en op de verschillende meetlocaties geplaatst. Om de vier weken worden de meetconstructies door het Waddenmozaïek team bezocht en onderhouden. Het onderhouden en regelmatige schoonmaken van de sensoren is belangrijk om te voorkomen dat de sensoren bedekt worden met zeepokken en algen.

Onderzoek in COVID-19 tijden

Oorspronkelijk was het idee om met het gehele Waddenmozaïek team samen de zee op te gaan en tijdens langere trips aan meerdere deelprojecten te werken. Door de corona-maatregelen, die het aantal passagiers op beperkte ruimtes zoals boten sterk beperken, is dit voorlopig helaas niet mogelijk. Gelukkig was het door aanpassingen in de plannen mogelijk het veldwerk voor het deelproject zeegras toch uit te voeren.

Het team
Katrin Rehlmeyer, PhD studente 
Katrin heeft een bachelor en master met de specialisatie ‘Communities and Ecosystems’ in Nijmegen afgerond en werkt sinds februari 2020 als PhD studente voor de Rijksuniversiteit Groningen en is bezig met het zeegras deelproject.
Tijdens projecten en stages tijdens haar studie focuste zij op herstelmogelijkheden van aquatische systemen en voerde meerdere experimenten met zeegras uit. In dit Waddenmozaïek deelproject verkent zij de herstelmogelijkheden van ondergedoken zeegras in de Nederlandse Waddenzee, een project dat perfect aansluit bij Katrins vooropleiding en interesses. 
In haar vrije tijd geniet Katrin van buitenactiviteiten als wandelen, zeilen en terrasjes pakken. https://www.rug.nl/staff/k.rehlmeyer/ 

Deel dit bericht via Twitter!