maart 2021 – Waddenbodem bruist van leven

Wat leeft er zoal op de Waddenzeebodem? Daar is nog maar weinig over bekend, maar druk is het er zeker. Bij Quirin Smeele, trekker van het IKW-project Waddenmozaïek, vielen onlangs de schellen van de ogen. “Er is een grote variëteit in het onderwaterleven in de Waddenzee. We hebben nu al zo’n 160 soorten gevonden en verwachten nog veel meer te ontdekken.”