Nieuws

Blog Daan van Loon: Mee op veldwerk in de Waddenzee

Blog van Daan van Loon
In mijn vakgebied is het niet gebruikelijk om gevraagd te worden om een veldwerkexpeditie te begeleiden. Dat is verrassend, want veel van de mensen die bij het NIOZ werken, zijn wel eens in het veld (of vaker op het water) te vinden. Voor een bibliothecaris/ communicatiefunctionaris is het echter een zeldzaamheid. Dus toen promovendus Jon Dickson een extra hand nodig had met zijn onderzoek voor het Waddenmozaiek-project over oester- en mosselriffen, was ik het daar meteen mee eens. Na twee runs op Texel te hebben gedaan, over het Wad naar twee oesterriffen te lopen en verschillende soorten protocollen uit te voeren, werd ik uitgenodigd om een week met hem en zijn team mee te gaan op Schiermonnikoog. Met een klein team proberen we meerdere datasets te verzamelen van riffen die alleen bij eb toegankelijk zijn. Meer weten over de structuur en inhoud van deze riffen is zeer waardevol bij het nadenken over hun ontwikkeling, leeftijd en zelfs de mogelijkheden van kunstmatige riffen. In de praktijk betekent het veel door de modder waden.

Daan maakte een video met een korte impressie van het veldwerk. Klik hier voor de video.

Lees hier de volledige blog (in het Engels).

Deel dit bericht via Twitter!