Nieuws

Proeven in aquaria voor herstel groot zeegras

Deze zomer zijn aquariumproeven gedaan om onder gecontroleerde omstandigheden de respons te testen van groot zeegras (Zostera marina) op zoutfluctuaties. De onderzoekers willen de resultaten van deze experimenten vertalen naar een kansenkaart waarop de meest geschikte van plekken voor herstel van ondergedoken groot zeegras in de Waddenzee zijn aangegeven.

Optimaliseren herstelkans
Ondergedoken groot zeegras is vrijwel uitgestorven in de Waddenzee van Nederland, Duitsland en Denemarken. Voor herstelpogingen wordt nu plantmateriaal uit de Deense Limford gebruikt. Om kansen van herstel in de toekomst te optimaliseren wordt onderzocht welke factoren van doorslaggevende betekenis zijn.

Effecten van zout en licht
Voor de aanleg van de Afsluitdijk kwam ondergedoken zeegras nog voor in de Waddenzee. Daarna zijn de condities in de Waddenzee sterk veranderd, zoals de zoutgehalten en de fluctuaties daarvan. Vooral in de buurt van sluizen kan de zoutconcentratie sterk fluctueren, door de plotselinge afname van de concentratie zout als er zoetwater wordt ingelaten. Hoewel er al veel bekend is over de tolerantie van zeegras op verschillende factoren, is er nog weinig bekend over de reactie van ondergedoken groot zeegras op fluctuaties in zoutconcentratie.
Om te onderzoeken wat het effect van deze zoutfluctuaties is, hebben onderzoekers in het laboratorium in 75 kleine aquaria groot zeegras laten groeien. Deze zijn blootgesteld aan verschillende zoutfluctuaties en lichtgehaltes. Het is namelijk mogelijk dat niet alleen de zoutfluctuatie maar juist in combinatie met de hoeveelheid licht van invloed zijn op de stress die de planten ervaren.  

Metingen
In dit laboratorium experiment zijn hoofdonderzoeker Katrin Rehlmeyer en studenten Ellis Weinberg en Dindi Hiddink Verberne nu bezig met het verwerken van de resultaten. Gekeken wordt naar morfologische effecten, zoals de verschillen in plantengroei (grootte, gewicht) en de fysiologische effecten:  de fotosynthetische prestatie en de gehaltes van voedingsstoffen in ondergrondse en bovengrondse weefsel. 

Klik hier voor een indruk van het laboratorium.  

Deel dit bericht via Twitter!