Nieuws

Stage op het wad in een notendop

Tijdens het stagelopen bij Waddenmozaïek kun je al je energie wel kwijt. Tijdens mijn stage heb ik bij verschillende deelprojecten mogen helpen. Zelf heb ik voornamelijk geholpen bij het enclosure-experiment van Sterre Witte. Ik ben betrokken geweest bij het uitzetten van de kleine kooien. Die hebben we op eerste en tweede paasdag op het wad bij de Vlakte van Kerken geplaatst.

De ochtend startend na een paasontbijt en met een goed gevulde maag zijn we aan de slag gegaan. Verdeeld over twee locaties in het droogvallende deel en in het constant onder water staande deel van de Vlakte van Kerken hebben we 56 enclosures geplaatst; 28 kooien waren compleet gesloten en 28 waren half geopend. Van beide type kooien hebben we er veertien van granietstenen voorzien. Zoals je zult begrijpen was dit te zwaar om vanaf de dijk te verplaatsen. Daarom werd eerst alles op een kokkelschip geladen en op locatie weer afgeladen, zodat we niet zo ver hoefden te lopen met alle zware materialen.

Na een periode van drie maanden op het wad werd ik gebeld dat de kooitjes van het wad moesten omdat er zeesterren in de kooitjes terecht waren gekomen. Zeesterren eten jonge schelpdieren en brachten zo het experiment in gevaar. We hebben toen met man en macht alle kooitjes geleegd. De monsters zijn meegenomen naar het laboratorium om daar onderzocht te worden. In het laboratorium hebben we de monsters uitgezocht en alle overige dieren van de schelpdieren gescheiden. Alle dieren werden op naam gebracht en de lengte en het gewicht van de schelpdieren werden bepaald.

In augustus hebben we vervolgens de kooitjes van het wad gehaald, om zo geen sporen achter te laten op het wad. Dit gebeurde weer met een kokkelschip. We hebben toen zelfs overnacht aan boord en ’s avonds van een prachtige zonsondergang mogen genieten. En we zijn met een rubberboot naar de markeringsboeien gevaren om aan de kraan te kunnen bevestigen.

Kortom, een geweldige stage, zeker als je van het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee houdt.

Roel Fiselier, tweedejaarsstudent kust- en zeemanagement aan het Van Hall Larenstein te Leeuwarden

Deel dit bericht via Twitter!