Nieuws

Juni 2023: zeventien soorten kenmerkend voor hard substraat

In het recentste nummer van De Levende Natuur wordt uitgebreid aandacht geschonken aan enkele resultaten van onze bemonsteringscampagnes in de ondergedoken delen van de Waddenzee.  Het gaat in dit artikel om soorten die uitsluitend werden aangetroffen in monsters uit gebieden die bedekt zijn met hard substraat – dode schelpen, veen, klei of stenen.
Kennelijk biedt een kale zandbodem voor deze soorten geen goede leefomgeving. Het betreft onder andere de kleine slangster, de asgrauwe keverslak, de kalkkokerworm en de onechte honingvlokreeft.
Ook komt in het artikel de herkomst van de verschillende typen hard substraat aan de orde. Zo worden grote hoeveelheden dode schelpen aangetroffen in de buurt van levende schelpdierbanken, maar ook op sommige plekken in geulen met een hoge stroomsnelheid.

Lees hier het volledige artikel.

Deel dit bericht via Twitter!