Juli 2023 – Waddenmozaïek in het nieuws

In de nieuwe serie Impact in focus van de Rijksuniversiteit Groningen vertelt wetenschappelijk coördinator Oscar Franken over het belang van Waddenmozaïek.