WADDENMOZAÏEK

Achtergrond

Rijke Waddenzee

Een rijke, optimaal functionerende Waddenzee. Dat is het streefbeeld van het Waddenfonds en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Een rijke Waddenzee betekent een compleet voedselweb, met onder meer een gezond visbestand, zeegrasvelden en uitgestrekte schelpdierbanken. Voor vele miljoenen vogels biedt het een kraamkamer, tankstation en broedgebied. De huidige natuurkwaliteit baart zorgen, en er zijn sterke aanwijzingen dat het onderwaterlandschap monotoner is geworden. Een rijke Waddenzee vraagt om een integrale, effectieve beheer- en herstelstrategie.

Waddentools

Voor het ontwikkelen van de herstelstrategie slaan vier projecten de handen ineen. Onder de vlag ‘Waddentools’ stellen ze een toolbox samen, een gereedschapskist gevuld met getoetste maatregelen die bijdragen aan een rijke Waddenzee.

  • ‘Waddentools – Waddenmozaïek’ richt zich op het begrijpen van de onderwaternatuur in en op de bodem van de ondergedoken Waddenzee, en onderzoekt maatregelen die bijdragen aan een rijkgeschakeerde wadbodem.
  • ‘Waddentools – Swimway’ onderzoekt maatregelen voor herstel van de visstand zoals vismigratieroutes en de kraamkamerfunctie van de Waddenzee.  Lees meer >
  • ‘Waddentools – Wij & Wadvogels’ moet het Waddengebied als leefgebied voor vogels verbeteren met concrete maatregelen. Lees meer >
  • ‘Waddentools – Waakvogels’ test in hoeverre beheermaatregelen bijdragen aan herstel van de Waddenzee als tankstation en broedhabitat voor vogels.

Logo

Een mozaïekhuisje: het logo van het project Waddenmozaïek is de schelpkokerworm, de beste mozaïeklegger van de Waddenzee. Zijn huisje is een wonderlijk bouwsel dat bestaat uit grove zandkorrels en kleine stukjes schelp. Met zijn slijm lijmt hij de bouwmaterialen aan elkaar tot een verrassend sterk kokertje. Dit zelf geknutselde huisje beschermt de worm tegen aanvallers. In de wadbodem leven de schelpkokerwormen in riffen van honderdduizenden exemplaren bij elkaar.

Deel deze pagina via Twitter!