Beschermde gebieden

Werelderfgoed

De Waddenzee is internationaal erkent als gebied met hoge ecologische waarde. Dit wordt onderstreept door de status van Natura 2000 en UNESCO-werelderfgoed gebied. De natuur in de Waddenzee staat echter onder druk. Vissers melden sterk wisselende visstanden en op Griend mislukken in sommige jaren bijna alle broedsels omdat er te weinig vis voor de jongen is.  Als basis van al het leven in de Waddenzee is het belangrijk een gezond bodemleven te hebben, waarin schelpdieren, pieren en andere soorten goed gedijen en als voedsel voor andere soorten kunnen dienen.

Duurzaam beschermen

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemberoerende activiteiten de wadbodem, en het wadbodemleven, negatief beïnvloeden. In welke mate dit het geval is, en of alle soorten in gelijke mate negatief beïnvloed worden is nog niet goed genoeg bekend. In het verleden zijn er gebieden gesloten voor bodemberoerende visserij, en Waddenmozaïek gaat onderzoeken wat het met rust laten van het bodemleven voor effect heeft gehad op het herstel van de biodiversiteit, het voedselweb en de habitatdiversiteit.

Deel deze pagina via Twitter!