Drijvers markeren onderwaterexperiment

Met hard substraat de zee op

Eind april hebben de wetenschappers van het Waddenmozaïek hard gewerkt om – ondanks de omstandigheden – het eerste gezamenlijke experiment voor de deelprojecten hard substraat en schelpdierherstel in zee te krijgen. Harde substraten zoals zwerfkeien en kienhout kwamen vroeger meer voor in de Waddenzee, maar zijn in de loop der tijd door verandering in stromingen onder het zand verdwenen of door mensenhand verwijderd. Een harde ondergrond biedt echter een schuilplaats, vestigingsplek en kraamkamer voor organismen in de Waddenzee. De wetenschappers van het NIOZ en de Rijksuniversiteit Groningen willen weten of het terugbrengen van hard substraat de diversiteit van de Waddenzee kan verrijken, en of verschillende typen materialen kunnen leiden tot verschillende soortensamenstellingen. Daarom zijn in totaal 60 kooien van 1m2 de zee in gelaten, om de komende vier jaar te volgen wat ermee gebeurt. De kooien bevatten zes verschillende typen materialen: stenen, kiezels, hout, schelpen, steenriffen en biologisch afbreekbare biopolymeren structuren.

Aan boord van de Harlingen 2 van handkokkelvisser Jouke Visser hebben twee onderzoekers met man en macht gewerkt om het experiment te starten. Zij zijn naar de kombergingen Eijerlandse Gat (tussen Texel en Vlieland) en Schild (bij de Rottums) gevaren. Gebieden die er op de kaart geschikt uitzagen, zijn eerst van dichtbij bekeken om een inschatting te maken of bodem stevig genoeg en het water er diep genoeg was. Vervolgens zijn de 60 kooien geplaatst op plekken die permanent onder water zijn. Wanneer je erlangs vaart zie je alleen de met ‘NIOZ’ gemarkeerde boeien. De wetenschappers zullen de kooien in de loop van de komende vier jaar nog een paar keer aan dek halen om zo te volgen hoe de materialen zich in de Waddenzee gedragen. Hierbij houden ze precies bij wat er allemaal op de verschillende substraten groeit en leeft.

Meer lezen:
Harde substraten
Schelpdierbanken

Share on twitter
Deel deze pagina via Twitter!