Schelpdierbanken

Schakel in voedselketen

Schelpdierbanken zijn een belangrijk onderdeel van het ecologische systeem van de Waddenzee. Mossels en oesters zijn biobouwers en vormen banken, waar de schelpdieren dicht op elkaar voorkomen. De schelpdierbanken vormen een harde ondergrond waar andere soorten zich op kunnen vestigen, een schuil- en vestigingsplek. Ze zijn een kraamkamer voor jonge vis en vormen een belangrijke bron van voedsel voor vogels, vis, krabben en garnalen. Schelpdierbanken creƫren optimale omstandigheden voor andere soorten en zijn daardoor rijk in diversiteit. Vroeger kwamen er veel schelpdierbanken voor in de Waddenzee, maar deze banken zijn tegenwoordig nagenoeg verdwenen uit de ondergedoken Waddenzee. Het doel van dit deelproject is om kansen voor het herstel van deze schelpdierbanken te onderzoeken.

Een goede ondergrond?

Mossels en oesters leven de eerste paar weken in hun jongste larvale stadium vrij zwemmend in het water. Na een metamorfose zoeken ze een plek op een harde ondergrond. Eerder onderzoek wees uit dat een complexe structuur van deze ondergrond belangrijk is voor het herstelsucces van schelpdierbanken op het droogvallend wad. Door zich te vestigen op een complexe ondergrond zijn de jonge schelpdieren beter beschermd tegen stroming, golfslag en roofdieren. Om de jonge mosseltjes en oesters over een eerste vestigingsdrempel in het ondergedoken deel van de Waddenzee heen te helpen, testen onderzoekers het vestigings-, en overlevingssucces op verschillende materialen. Stenen van verschillende formaten, lege schelpen, hout en biologisch afbreekbare structuren worden met elkaar vergeleken. Ook proberen de onderzoekers te begrijpen welke eigenschappen van zowel de schelpdieren als hun vestigingsplek bijdragen aan hun handhavingssucces op de langere termijn.

Deel deze pagina via Twitter!