Habitatkaart, biodiversiteit en voedselweb

Overzicht natuurwaarden

Een belangrijk onderdeel van het Waddenmozaïek project is het in kaart brengen van de delen van de Waddenzee die nooit droogvallen, het sublitoraal. Belangrijke vragen zijn welk type sediment waar te vinden is, welke soorten er voorkomen, hoe de structuur van het voedselweb eruitziet, en hoe deze zaken met elkaar samenhangen.

Altijd onder water

Het in kaart brengen van een gebied dat je niet kunt zien is een uitdaging. Gelukkig kunnen we voortbouwen op kennis en ervaring bij het NIOZ. Sinds 2008 monitort het NIOZ namelijk jaarlijks het bodemleven op het droogvallende wad in het SIBES-onderzoek (Synoptic Intertidal Benthic Survey of the Wadden Sea). Hierbij wordt het bodemleven door middel van een raster met monsterpunten door de hele Waddenzee in kaart gebracht. Dit bemonsteren van de hele Waddenzee is voor Waddenmozaïek uitgebreid met de delen van de Waddenzee die altijd onder water staan. In 2019 zijn hiervoor 1394 monsters in het sublitoraal genomen: iedere kilometer is er een stukje wadbodem naar de oppervlakte gehaald. In 2022 wordt opnieuw een bemonsteringscampagne uitgevoerd. De monsters brengen de huidige stand van de onderwaternatuur in kaart en geven een beeld van het voedselweb in de Waddenzee.

Kennis als basis deelprojecten

De in dit deelproject opgedane kennis over de biodiversiteit en structuur van het voedselweb vormt een belangrijke basis voor de vier overige deelprojecten: Harde substraten, Schelpdierbanken, Zeegras en Beschermde gebieden. De uitkomsten van deze experimenten moeten uitsluitsel geven welke beheersmaatregelen kunnen bijdragen aan het beschermen en waar nodig herstellen van een rijke Waddenzee.

Deel deze pagina via Twitter!